+903123543055

Katı, Sıvı ve Gaz Yakıtlı Sera Kazanları Tamiratı

Kazanlar, çok yüksek sıcaklıkların olumsuz etkisini arttırdığı korozyonun ve erozyonun sebep olduğu aşınmadan çok zarar görebilen büyük ve pahalı donanımlardır. Pratikte karşılaşılan kesin aşınma tipi, kazanın bir parçasından diğerine değişir ve kazanın genel tasarımından ve kullanılan yakıtın tipinden etkilenir.

Castolin Eutectic’in koruyucu kaplamaları, aşınmış kazan bölümlerinin hizmet ömrünü önemli oranda uzatarak onların kaplanmamış yeni parçalardan daha uzun süre hizmet vermelerini sağlar. Koruyucu kaplamalarımız, aşınmış parçaların yenisiyle değiştirilmesine kıyasla daha çok maliyet-etkin bir çözüm sunmakta ve kazanın atıl kalma süresini azaltarak çok değerli katkılar yapmaktadır. Ek olarak, Castolin Eutectic, en geniş kaplama ürünleri gamını sunmaktadır; böylece, koruma her kazanın her bir parçasında bulunan özgün aşınma tipleri kombinasyonuna göre adapte edilebilmektedir.