+903123543055

Kazanların Tesisatlarının Yapılması

Kazanların Yerleşimi

 

Yönetmelik esasına göre kazan kenarlarının duvarlardan veya duvara monte edilmiş cihazlardan uzaklığı en az 70 cm , iki kazan arasındaki uzaklık en az 40 cm olmalıdır.Kazan dairesin yüksekliği kazan üzerinde yer alacak ekipmanların gerektiğinde tamir bakımının yapılmasında zorluk doğurmamasına için en yüksek kazan aksesuarı seviyesinin üzerinde , en az bir metrelik serbest mesafe olmalıdır.Kazanın çeşitli yönlerinden bırakılacak mesafenin kazanın ˝ L ˝ uzunluğu cinsinden boyutları  kazana ilişkin yerleştirme şeması alt kısımda verilecektir.

 

Bacalar kalorifer tesisatı projesinde belirtilen kesitlerde , içine dışarıdan hava almayacak şekilde içi ve dışı sıvalı olarak yapılmalıdır. Bacalar komşu yüksek binanın , etkisini azaltmak için mümkünse bu binadan en az 80 cm üzerine kadar çıkarılmalıdır.Bacalar mümkün olduğu kadar yön değiştirmeyecek şekilde yatayla açı en az 60 derece olmalıdır.

 

 Kaza daireleri yanma için gerekli temiz havanın girebilmesi için zemin düzeyinde ve baca kesitinin en az %50’si kadar kesitte bir temiz hava girişiyle dış havaya bağlanmalıdır. Kazan dairelerinde toplanacak pis havanın uzaklaştırılması için baca kesitinin en az % 20 ’si kadar , ağzı kazan dairesinin tavan düzeyinde bulunan pis hava bacası bulunmalıdır.